Защо

Това е друга страница за хора, които не обичат да четат много!

Защо борбата за нашата планета продължава толкова дълго?

Защо все още не сме свободни?

Защо не сме в златния век?

Тук накратко ще се опитаме да отговорим на тези въпроси. Един от крайъгълните доклади на Кобра третира нещата подробно.

Преди около 25 хиляди години тъмните сили слагат карантина на земята и докарват тука т.н. странлетни / топлетни бомби, които са в състояние да унищожат цялата вселена ако не бъдат спрени. Този факт е използван за да се окаже крайно силен натиск върху Галактичната Федерация (която е позитивна група ИЗ). Започване на непосредствена война срещу тъмните сили може да доведе до каскада от събития в които тези странлетни, топлетни бомби могат да бъдат активирани, след което следва бързо и тотално унищожение на планетата Земя. Така че съществува договор между тъмните сили и Галактичната Федерация че никой няма право да стъпва на повърхността на земята – нито тъмните, нито светлите. Светлите сили са предимно в космоса, а тъмните сили са се окопали дълбоко под земята, в пещери-градове и т.н. Договорът забранява както закусването на рептилианците с хора в повърхностните градове, така и държи Федерацията в невъзможност да слезе и осъществи Първия Контакт. Борбата е скрита и упорита и си има бая специфични неща, които е добре да се знаят предварително.

Вижте също така нашите други кратки страници: Събитието и Посланието.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial