Мнения

stillnessinthestorm.com – Редактора на „Спокойствие в бурята“ изказва мнение за докладите на Фулфорд

Общ коментар на „Стилнес ин дъ сторм“ за докладите на Фулфорд

Реших да добавя този общ коментар към всички доклади на Фулфорд, тъй като често получавам едни и същи въпроси към тях.

Коментар:

В отговор на много въпроси и коментари, които получавам от хора, които се чудят защо споделям тези доклади, предлагам следното.

Говорейки като човек, който следи докладите на Фулфорд от 2011 г., четенето им вероятно трябва да става (придружено) с голямо количество сол. Тоест, той изглежда споделя информация директно от предполагаеми източници в рамките на Пентагона, ЦРУ, Обществото на белия дракон и т.н. Често представените данни са противоречиви на повърхността.

Прогнозите и изявленията, които Фулфорд прави понякога, са много точни, докато в други случаи са напълно неоснователни. Вместо да гледаме на Фулфорд като на този, който е „залепен“ към някаква по-голяма истина, вероятно би било по-продуктивно да се разглеждат неговите данни като една възможна гледна точка за това, което се случва на Земята в този момент.

Това разбира се обхваща всички източници на информация. Фулфорд, като всички нас, е само човек и може да прави грешки. Но това не принизява работата, която той е свършил за разпространяване на осведомеността и придвижване на нещата напред към по-светло бъдеще за човечеството.

Добро заключение е процесът на разбиране какво е едно нещо, което в случая на Фулфорд означава да се забавляваме с докладите му, без да им вярваме сляпо, и след това да правим следващи изследвания ( проверки на фактите), за да определим какво всъщност се е случило. По този начин това е упражнение за правене на определено заключение, в реално време.

Фактът, че толкова много хора продължават да четат неговите доклади, въпреки сензационното им и лудешки неточното им естество на моменти – макар и да са точни и трогателни – означава, че хората, от които получава информация, вероятно го използват като микрофон, за да говорят с вас – читателят, който върви по техния пробуждащ се път. Като такива, сляпата вяра или откаченото отхвърляне не са нашите съюзници, но критичното мислене и откритостта са.

Както вече казах, ако той служи като микрофон за различни групи, работещи за промяна на статуквото или агенти в рамките на Кабала, можем да дешифрираме данните, сякаш това е форма на пробуждаща пропаганда – информация, която някои играчи искат да разкрият пред масите. Какъв ефект ще има това върху вашия личен процес, до голяма степен зависи от вас. Но бих предложил да вземем активна роля в изработването на заключението и да не попаднем в капана на пълното приемане или отхвърляне.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial