Източници

За читатели запознати с английския и как да използват пълноценно търсачките:

Бенджамин Фулфорд
Въведете B e n j a m i n F u l f o r d без празните места. п р е п а р е ф о р ч е й н д ж – н е т дава пълния доклад!

Робърт Морнин’ Скай
https://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/esp_vida_alien_20a.htm – Обобщение само
https://www.scribd.com/doc/30265483/The-Terra-Papers-Parts-1-and-2 – Документите Тера ч1 и 2
https://robertmorningsky.com/
https://www.losthistoryofwomankind.com/ – Женското начало във Вселената! Крайно интересно! Читателят ще бъде крайно удивен от постановката на Скай! Единния създател Е в женски род!
https://udughan.com/ – Шаманките са били първите шамани, отново началото Е женско!
Многочислени клипове в ютюб.

Захария Ситчин
h t t p : / / w w w . s i t c h i n . c o m /

Кори Гуд
h t t p s : / / s p h e r e b e i n g a l l i a n c e . c o m /

Уилям Томпкинс
Въведете С е л е к т е д б а й е к с т р а т е р р е с т р и а л с пи ди еф
Ютюб – а б ъ в м а д ж е с т и к

Робърт Дейвид Стийл
h t t p s : / / p h i b e t a i o t a . n e t /

Джозеф Фарел
https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_germany04.htm

Д-р Майкъл Сала
https://www.exopolitics.org/
А н т а р к т и к а х и д д ъ н х и с т о р и пи ди еф
С и к р е т с п е й с п р о г р а м с у о р с к о с м и к д и с к л о ж ъ р пи ди еф
Г а л а к т и к д и п л о м а с и г е т т и н г т у й е с у и д е т пи ди еф

Съпротивата Кобра
h t t p s : / / 2 0 1 2 p o r t a l . b l o g s p o t . c o m /

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial