За контакти

Тази страница съдържа форма с основна информация за контакти. Какво очакваме от читателя!

  • Писма до редакторите на сайта. Тези писма могат да бъдат публикувани впоследствие. Ние приветстваме между-сайтовите комуникации и ще сътрудничим със сериозни партньори
  • Бележки за неточности, правопис или неправилни постановки
  • Конструктивна критика

Няма да бъдат толерирани спам, простофилия, извикване на „думи“, залепване на етикети на челата, ад хоминем (персонални атаки), и т.н. Има големи шансове на контактуващия да му бъде отказан достъп до сайта.

Пак да напомним, сайтът съдържа предимно преводен материал. Ако мислите че това което четете е твърде много, намерете си по-добър сайт. Да подчертаем че нашите отношения трябва да се базират на респект и уважение! Молим да не ни губите времето!

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial